Biz Kimiz?

BİZ KİMİZ?

 

MİSYONUMUZ: 

Eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında faaliyetler yaparak gençlerimizin maddî ve manevî bakımdan güçlü fertler olarak yetişmesine, bilgi ve tecrübelerinin artmasına ve neticede sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ: 

Ülkemizin eğitimli, kültürlü, aydın, geleneklerine bağlı gençlerle donanmasında aktif rol almış saygın bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

 • Anayasa ve kanunların belirlemiş olduğu ölçülere bağlı olmak.
 • Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak.
 • Vatanımıza, devletimize, millî ve manevî değerlerimize bağlı olmak.
 • Üstün iş ahlakına sahip olmak. İstişare ve gelişmeye açık olmak.

HEDEFLERİMİZ:

 • Maddî imkânsızlıklar sebebiyle eğitimini sürdüremeyen lise ve üniversite gençlerine yurt hizmeti ve burs vermek suretiyle destek olmak.
 • Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere sahip çıkmak.
 • Etüt merkezleri kurarak ilköğretim ve liselerde okuyan gençlerimize ihtiyaç duydukları derslerde destek vermek.
 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı geziler yapmak.
 • Çevre konusunda hassas olmak, kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Eğitimin temel direği olan öğretmenlerle zaman zaman bir araya gelip fikir alışverişinde bulunarak eğitim hizmetlerinde kaliteyi artırmak.
 • Sağlık, sosyal, dinî, millî, tarihî konularda seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek.
 • Dernek merkezinde oluşturacağımız kitaplık ve konferans salonunda gençlerin meslekî, kültürel ve sosyal konularda toplantı ve seminerler düzenlemelerine imkân sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Ülkemizin tarihî ve kültürel mirasının ve değerlerinin tanıtılması, sevdirilmesi, korunması ve bunlara sahip çıkılması yönünde toplumda duyarlılık ve şuur oluşması amacıyla çalışmalar yapmak.
 • Gençlerimize dil, tarih, vatan sevgisi ve şuuru verecek ilmî neşriyatta bulunmak ve bu gibi çalışmalara destek olmak.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ:

 • Gönüllülük.
 • Şeffaflık.
 • Hukûkîlik.
 • Siyasî tarafsızlık.
 • Katılımcılık.
Yayınlanan Genel

Bir cevap yazın